USA Southwestern

LieutenancyLIEUTENANT: 18-09-2022
H.E. Lois Katharine FOLGER, LGCHS
8 Weeping Willow Lane
MIDLAND, TX 79705 - USA


GRAND PRIOR
His Eminence Daniel Cardinal DiNARDO
Archbishop of Galveston - Houston
P.O. Box 907
1700 San Jacinto Street
HOUSTON, TX 77002 - USA


SITO INTERNET: www.eohssouthwest.com